صفحه اصلی

تراپیهای درمانی +
تزریق داخل وریدی +
تشخیص +
سالن جوانسازی™ +

اکسیر™

شاغلین حرفه ای

انزوای افراد جهت شفای سالیانه

شواهد

Center Infoinformation

Sitemapsitemap


lobby

 

scroll

scroll

 

تراپیهای درمانی::

acupunctureسونا زیر اشعه مادون قرمز به همراه کروموتراپی

سونا زیر اشعه مادون قرمز با کرومو تراپی کمک خواهد کرد در رابطه با گردش خون، کم کردن وزن، سلامتی شریانها، سمزدائی، کاهش استرس & استراحت، رسیدگی به پوست، بهبودی سریعتر ناشی از زخمی شدن و عملکرد بهتر سیستمهای دفاعی میکند کمک چرخشی و ویend of article


DISCLAIMER:  The extent of the response to treatment varies from patient to patient — even with similar diagnosis — as the internal bodily environment is unique to each individual patient.

پزشکی جامع درمانی در مرکز پزشکی جامع درمانی ‎M.T.O.‎ با درمان کامل شخص از درون و بیرون تعریف میشود. این در برگیرنده فیزیک بدن، افکار و احسسات، روح و روان و محدوده های انرژی حول و حوش فیزیک بدن بهمراه تاثیرات بیرونی و زیست محیطی و غیره میباشد.

درمانهای ما شامل موارد زیر است:: آلرژی, بیماری در رابطه با عدم توجه به حقایق خارجی و اجتماعی (اوتیزم), نارسایی سیستم خود ایمنی, نارسایی قند خون, سرطان, امراض قلبی, ناراحتی های هاضمه, نامیزانیهای اندوکرینی (آدرنال, تخمدان/بیضه, هیپوفیز, تیروئید), نارسایی های سیستم ایمنی, ناراحتیهای سیستم لنفاوی, ناراحتیهای سیستم عصبی, ناراحتیهای روانی: (اعتیاد, اضطراب, افسردگی, کمبود، فشار درونی و پر خوری ناشی از اضطرار و اجبار)